دومین نوبت مجامع عمومی و انتخابات خانه موسیقی

۱۹تیر
دومین نوبت مجامع عمومی و انتخابات خانه موسیقی به تعویق افتاد

دومین نوبت مجامع عمومی و انتخابات خانه موسیقی به تعویق افتاد

روابط عمومی خانه موسیقی روز پنجشنبه هفدهم تیرماه با انتشار یک اطلاعیه جدید از به تعویق افتادن دوباره برگزاری نوبت دوم مجامع عمومی و انتخابات این مجموعه صنفی خبر داد.