دومین نشست موسیقایی «بیداد»

۱۴تیر
سراج: موسیقی حرام نیست و مبنای آن دال بر حلیت است

سراج: موسیقی حرام نیست و مبنای آن دال بر حلیت است

شرکت کنندگان در دومین نشست موسیقایی «بیداد» که به موضوع بررسی مساله لغو کنسرت ها اختصاص داشت بار دیگر بر ضرورت گفتگوی عالمان دینی و هنرمندان پیرامون مسائل مربوط به حوزه فقهی موسیقی تاکید کردند.
+نوروزی: مقام معظم رهبری درباره حرمت موسیقی فتواهای دقیقی داده‌اند
+نوربخش: دیواری از ما کوتاه‌تر نیست
+ارجمند: ما هنوز نمی‌دانیم تکلیف نوازندگان خارجی در ایران چیست