دومین دوره جشنواره ملی شعر

۲۷اردیبهشت
دومین دوره جشنواره ملی شعر دانشجویی برگزار می شود
با تدریس عبدالجبار کاکایی

دومین دوره جشنواره ملی شعر دانشجویی برگزار می شود

دومین دوره آموزشی از دوره دوم جشنواره ملی شعر دانشجویی با تدریس عبدالجبار کاکایی به صورت برخط برگزار می‌شود.