دومین آلبوم رسمی کاوه آفاق

۱۳تیر
با عنوان «شال»

با عنوان «شال»

دومین آلبوم رسمی «کاوه آفاق» با عنوان «شال» در سراسر کشور منتشر و راهی بازار موسیقی کشور شد.