دورببین مخفی

۰۵آبان

آنلاین ببینید و دانلود کنید

در سری سوم مجموعه شوخی با شما، یکی از آیتم های این پروژه دوربین مخفی، میزبان «مرتضی پاشایی» بود که بنده خدا از همه جا بی خبر روبروی جواد یحیوی مجری برنامه نشسته که ناگهان پلیس وارد کار می شود و با دستبند زدن به مجری، آنها را غیر قانونی می خواند. این دوربین مخفی […]