دل آسا

۲۹بهمن
به سرپرستی امین دارابی و خوانندگی حمید خزاعی

به سرپرستی امین دارابی و خوانندگی حمید خزاعی

گروه موسیقی دل آسا به سرپرستی امین دارابی و خوانندگی حمید خزاعی به روی صحنه می‌رود.