دلشدگان

۰۲فروردین
ویدئو | موسیقی فیلم ماندگار «دلشدگان»

ویدئو | موسیقی فیلم ماندگار «دلشدگان»

ویدئو | موسیقی فیلم ماندگار «دلشدگان»

۲۳شهریور
در گذر زمان…

در گذر زمان…

علی حاتمی و حسین علیزاده پشت صحنه‌ «دلشدگان» (۲۴ سال پیش)