دعوت اسپانیا از ماریو تقدسی

۲۸مرداد
«ماریو تقدسی» به جزیره «مالورکا» می‌رود

«ماریو تقدسی» به جزیره «مالورکا» می‌رود

hot-topic-logo«ماریو تقدسی» خواننده ایرانی و بین المللی اپرا از سوی دولت «اسپانیا» برای تاسیس بنیاد هنری و آکادمی آواز در یکی از زیبا‌ترین و توریستی‌ترین جزایر اسپانیا به نام «مالورکا» دعوت شد.
+«ماریو تقدسی» از خوانندگان مطرح اپرا در اپرای وین نیز خوانندگی می‌کند