دستور العمل اجراهای موسیقی

۲۶خرداد
دستور العمل اجراهای زنده موسیقی در روزهای کرونا اعلام شد

دستور العمل اجراهای زنده موسیقی در روزهای کرونا اعلام شد

دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به اعلام آغاز فعالیت های هنری از ابتدای تیرماه، دستورالعملی را به سالن ها و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها اعلام کرد.