در رگ تاک

۱۶بهمن
با همکاری سیامک جهانگیری و نبیل‌یوسف ‌شریداوی

با همکاری سیامک جهانگیری و نبیل‌یوسف ‌شریداوی

آلبوم «در رگ تاک» همنوازی سیامک جهانگیری (نی) و نبیل‌یوسف شریداوی (سازهای کوبه‌ای) از سوی نشر نوفه روانه‌ی بازار نشر موسیقی شد.