در راستای حذف معافیت مالیاتی فعالان فرهنگی

۰۵آذر
ارشاد پیگیر معافیت مالیاتی موزیسین‌ها شد

ارشاد پیگیر معافیت مالیاتی موزیسین‌ها شد

موضوع حذف معافیت مالیاتی فعالان فرهنگی که قرار است در بودجه سال آتی گنجانده شود، مورد اعتراض اهالی صنف قرار گرفت و متعاقب آن وزارت ارشاد به حمایت از جامعه هنری برخاست.