درگذشتگان موسیقی در سال ۹۹

۲۲اسفند
داغی که بر دل «موسیقی نواحی» ماند
یادبود درگذشتگان موسیقی در سال ۹۹

داغی که بر دل «موسیقی نواحی» ماند

درگذشت تعداد زیادی از هنرمندان و فعالان حوزه موسیقی به ویژه پیشکسوتان موسیقی نواحی در سال ۱۳۹۹ یکی از غم‌انگیزترین و پرتعدادترین آمار درگذشتگان تاریخ موسیقی ایران در یک سال را رقم زد.