درخواست مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد از مدیران استانی

۱۴مهر
درخواست مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد از مدیران استانی

درخواست مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد از مدیران استانی

مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد از مدیران ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها خواست تا در صورتی که آمادگی برگزاری جشنواره های استانی را دارند، اقدامات لازم را انجام دهند.