درباره بهرام پورمند

۰۵اردیبهشت
بهرام پورمند ( بهرام جی ) «آرزو دارم روزی تمام کار‌هایم در ایران منتشر شود»

بهرام پورمند ( بهرام جی ) «آرزو دارم روزی تمام کار‌هایم در ایران منتشر شود»

می‌گوید ریتم قبل از تولد و از صدای قلب مادر سرچشمه می‌گیرد. با شنیدن کارهایش وفاداری به این جمله را حس می‌کنیم. با تمام اتودهایی که از موسیقی‌های مختلف در کارش به گوش می‌خورد، اما ریتم، همچنان موسیقی ‌او را دربر گرفته. بهرام پورمند، معروف به «بهرام جی» متولد سال ١٣٣١ در کرمانشاه است و با اینکه نوازندگی سنتور را از دوره نوجوانی شروع کرده، اما بعد از اتمام دوره دبیرستان به هند مهاجرت کرده و نمی‌توان تأثیر سال‌ها زندگی در هند را بر غلبه ریتم و المان‌های موسیقی هند در کارش نادیده گرفت. ..
+موسیقی غذای روح انسان است

+هر وقت فرصت مناسبی پیش بیاید و مشکلی در بین نباشد، دوست دارم به ایران سفر کنم

+آثار استاد محمدرضا شجریان، استاد شهرام ناظری و پیش‌کسوتان موسیقی ایران را گوش میکنم