دبیر سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر

۲۵اردیبهشت
دبیر سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر معرفی شد
با حکم معاون هنری وزیر ارشاد

دبیر سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر معرفی شد

حسن ریاحی با تایید شورای سیاستگذاری سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر و با حکم معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیر این دوره جشنواره شد.