دبیر سیزدهمین جشنواره موسیقی نواحی

۱۳مهر
موضوع اصلی این دوره از جشنواره دوبیتی‌خوانی است
دبیر سیزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران مطرح کرد:

موضوع اصلی این دوره از جشنواره دوبیتی‌خوانی است

احمد صدری:شورای علمی جشنواره موسیقی نواحی، متناسب با سیاست‌های کلی جشنواره که در سال‌های گذشته مبتنی بر موسیقی‌های باکلام بوده، تِم این دوره از جشنواره را بر پایۀ «دوبیتی‌خوانی» در مناطق مختلف ایران قرار داده است.