دبیر جشنواره موسیقی فجر

۰۲اسفند
با حکم معاون هنری وزیر ارشاد

با حکم معاون هنری وزیر ارشاد

«حسن ریاحی» با حکم علی مرادخانی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی حسن ریاحی به عنوان دبیر سی و یکمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر منصوب شد.

+ریاحی تا کنون دبیری ۸ دوره جشنواره موسیقی فجر را برعهده داشته است