دبیرخانه دوازدهمین دوره جشنواره ملی موسیقی جوان

۲۴تیر
با طراحی سیاوش مهرآئین

با طراحی سیاوش مهرآئین

دبیرخانه دوازدهمین دوره جشنواره ملی موسیقی جوان پوستر این رویداد موسیقایی را منتشر کرد. این پوستر که توسط سیاوش مهرآئین طراحی شده از سوی دبیرخانه دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان منتشر شد.