دایره المعارف مصور موسیقی

۰۸خرداد
کتاب «دایره‌المعارف مصور موسیقی» با ترجمۀ داریوش دل‌آرا منتشر شد

کتاب «دایره‌المعارف مصور موسیقی» با ترجمۀ داریوش دل‌آرا منتشر شد

کتاب «دایره‌المعارف مصور موسیقی» با ترجمۀ داریوش دل‌آرا و مدیریت هنری سلمان رئيس‌عبداللهی، در ۵۱۲ صفحه گلاسه توسط نشرِ سایان منتشر شد.