داور لیگ جهانی موسیقی

۱۳مهر
شاهو عندلیبی داور لیگ جهانی موسیقی شد

شاهو عندلیبی داور لیگ جهانی موسیقی شد

براساس اعلام لیگ جهانی موسیقی، شاهو عندلیبی (نوازنده‌ی نی) داور لیگ نوازندگی نی در لیگ جهانی موسیقی شد.