داوری اولیه نهمین جشنواره موسیقی جوان

۰۵مرداد
با پایان مهلت فراخوان نهمین دوره از این جشنواره

با پایان مهلت فراخوان نهمین دوره از این جشنواره

مهلت ارسال آثار به دبیرخانه نهمین جشنواره «موسیقی جوان»، آخر تیرماه به پایان رسید و از روز گذشته ۴ مردادماه نیز داوری اولیه این جشنواره با حضور اساتید برجسته موسیقی آغاز شده است.
+جشنواره موسیقی جوان در سه بخش «موسیقی دستگاهی ایران»، «موسیقی نواحی ایران» و «موسیقی کلاسیک» به دبیری «هومان اسعدی» برگزار خواهد شد