داود مسلمی

۲۰بهمن
آوازخوانی شاگردِ استادان قوامی و مهرتاش در آیین آواز

آوازخوانی شاگردِ استادان قوامی و مهرتاش در آیین آواز

داود مسلمی آوازخوان و ردیف‌دان قدیمی با حضور در سی‌امین نشست «آیین آواز» به خوانندگی می‌پردازد.