دانیال ترحمی

۳۱تیر
از ساخته های دانیال ترحمی

از ساخته های دانیال ترحمی

آلبوم موسیقی پنهان از ساخته های دانیال ترحمی، ازسوی مؤسسه فرهنگی و هنری ره پویان فارابی منتشر و راهی بازار موسیقی کشور شد.