دانلود آثار پیروز بشردوست

۱۶اسفند
با اجازه صاحب اثر و از طریق نواخانه سایت خبری و تحلیلی «موسیقی ایرانیان»

با اجازه صاحب اثر و از طریق نواخانه سایت خبری و تحلیلی «موسیقی ایرانیان»

hot-topic-logoقطعه «جانان» اثری از «پیروز بشردوست»، منتشر و در دسترس مخاطبین قرار گرفت. این قطعه را می توانید با اجازه صاحب اثر و از طریق نواخانه سایت خبری و تحلیلی «موسیقی ایرانیان» آنلاین بشنوید و در صورت تمایل دانلود کنید

۰۱اسفند
با اجازه صاحب اثر و از طریق نواخانه سایت خبری و تحلیلی «موسیقی ایرانیان»

با اجازه صاحب اثر و از طریق نواخانه سایت خبری و تحلیلی «موسیقی ایرانیان»

hot-topic-logo«پیروز بشردوست» که سال هاست در زمینه موسیقی الکترونیک فعال است و به زودی نیز آلبوم «جانان» را با فضای تلفیق موسیقی نواحی ایران و موسیقی الکترونیک منتشر خواهد کرد، قطعه «توبه» را از طریق نواخانه سایت خبری و تحلیلی «موسیقی ایرانیان» منتشر و در دسترس مخاطبین قرار داد.
+در این قطعه «محسن شریفیان» نیز با «پیروز بشردوست» همکاری کرده است