دانشگاه گیلان

14شهریور
رشته موسیقی‌شناسی قومی در دانشگاه گیلان راه اندازی شد
در مقطع کارشناسی ارشد

رشته موسیقی‌شناسی قومی در دانشگاه گیلان راه اندازی شد

رشته «موسیقی شناسی قومی (اتنوموزیکولوژی)» در مقطع کارشناسی ارشد یکی از دانشگاه های شناخته شده کشور با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری راه‌اندازی شد.