دانشگاه ها

۲۵شهریور
جشنواره ملی رفاقتی موسیقی دانشگاه گیلان

جشنواره ملی رفاقتی موسیقی دانشگاه گیلان

 فراخوان دومین جشنواره رفاقتی موسیقی دانشگاه گیلان ویژه دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور از سوی کانون موسیقی این دانشگاه منتشر شد.