دانشگاه تهران

۱۳آذر

برات زنجانی ابدی شد

برات زنجانی ابدی شد

۱۳شهریور

اسماعیل سعادت ابدی شد

اسماعیل سعادت ابدی شد

۲۵دی

احسان اشراقی درگذشت

احسان اشراقی درگذشت

۰۸دی
آهنگسازان کارگاه موسیقی معاصر دانشگاه تهران در نشست «الف»

آهنگسازان کارگاه موسیقی معاصر دانشگاه تهران در نشست «الف»

نشست‌های موسیقی «نوگرایانه الف» در ادامه برنامه‌های خود در فرهنگسرای ارسباران میزبان آهنگسازان کارگاه موسیقی معاصر دانشگاه تهران است.

۱۱آبان

مظاهر مصفا در تفرش آرام گرفت

مظاهر مصفا در تفرش آرام گرفت

۲۸مهر

واکنش شفیعی‌کدکنی به یک شایعه

واکنش شفیعی‌کدکنی به یک شایعه

۰۱اردیبهشت

محسن جهانگیری درگذشت

محسن جهانگیری درگذشت

۰۲فروردین

طهمورث ساجدی درگذشت

طهمورث ساجدی درگذشت

۲۴مهر
توسط امیرحسین ندایی، هومان اسعدی و شهرام فراز

توسط امیرحسین ندایی، هومان اسعدی و شهرام فراز

امیرحسین ندایی، هومان اسعدی و شهرام فراز نسبت صلح و موسیقی را بررسی می‌کنند.