دانشگاه آکسفورد

۰۶اسفند
اجرای شهرام ناظری در دانشگاه آکسفورد انگلستان

اجرای شهرام ناظری در دانشگاه آکسفورد انگلستان

در آستانه آغاز رسمی پروژه «زبان عشق» و برگزاری کنسرت مشترک با دولتمند خالف در لندن، شهرام ناظری در دانشگاه آکسفورد در انگلستان با همراهی گروه مانا روی صحنه رفت.