دانشجویی فستیوال موسیقی الکترونیک تهران

04بهمن
اعلام نتایج بخش دانشجویی فستیوال موسیقی الکترونیک تهران

اعلام نتایج بخش دانشجویی فستیوال موسیقی الکترونیک تهران

پنجمین دوره‌ی فستیوال بین‌المللی موسیقی الکترونیک تهران منتخبان خود را در بخش دانشجویی شناخت.