دانشجو

09شهریور
پیمان بزرگ نیا از آغاز پذیرش دانشجو در رشته «موسیقی نواحی» خبر داد
به جغرافیای سیاسی کاری نداریم

پیمان بزرگ نیا از آغاز پذیرش دانشجو در رشته «موسیقی نواحی» خبر داد

پیمان بزرگ نیا؛ از پژوهشگران و هنرمندان فعال حوزه موسیقی نواحی ایران از آغاز پذیرش دانشجو در رشته «موسیقی نواحی» در دانشگاه جامع علمی کاربردی خبر داد.

14مهر

داریوش ارجمند: من تحت تأثیر دو «علی» هستم؛ علی خامنه‌ای و علی شریعتی

داریوش ارجمند: من تحت تأثیر دو «علی» هستم؛ علی خامنه‌ای و علی شریعتی