داستان یک عکس

۱۰بهمن

سرنوشت ماهیگری که عکسش بعد از ۸۰ سال سوال برانگیز است!

سرنوشت ماهیگری که عکسش بعد از ۸۰ سال سوال برانگیز است!

۰۹آذر
داستان یک عکس

عکاس این تصویر، دقایقی پس از ثبت آن مُرد!

عکاس این تصویر، دقایقی پس از ثبت آن مُرد!