داستان فولکلور عاشیق ها

۱۷خرداد
روایت موزیکال داستان فولکلور عاشیق ها برگزار می شود
به همت خانه عاشیق های ایران و سرپرستی عاشیق سلجوق شهبازی

روایت موزیکال داستان فولکلور عاشیق ها برگزار می شود

داستان فولکور ادبیات عاشیقلار به سرپرستی عاشیق سلجوق شهبازی امرروز شنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۹ در کتابخانه سراج منطقه ۴ با حضور جمعی از اساتید، مدیران و کارشناسان فرهنگی هنری برگزار می شود.