داریوش مشکین

۱۲آذر
به سرپرستی داریوش مشکین

به سرپرستی داریوش مشکین

کنسرت گروه موسیقی قصه‌گوها به سرپرستی داریوش مشکین، ۱۵ آذر در سالن اصلی برج آزادی برگزار می‌شود.