خواننده پاپ در کنسرت

15تیر
واکنش دادستانی زاهدان به هتاکی یک خواننده پاپ در کنسرت

واکنش دادستانی زاهدان به هتاکی یک خواننده پاپ در کنسرت

دادستانی مرکز استان سیستان و بلوچستان به هتاکی یک خواننده پاپ در جریان برگزاری کنسرت ورود کرد.