خنیای رامشگران پارسی

28بهمن
تازه ترین اثر از گروه موسیقی «اوستا آوا»

تازه ترین اثر از گروه موسیقی «اوستا آوا»

آلبوم «کابوس سپید» تازه ترین اثر از گروه موسیقی «اوستا آوا»، توسط مؤسسه فرهنگی و هنری «خنیای رامشگران پارسی» راهی بازار موسیقی کشور شد.