خنیانگر خراسان

23تیر
نورمحمد درپور دیگر نمی‌خواند

نورمحمد درپور دیگر نمی‌خواند

صدای نورمحمد درپور، خنیانگر خراسانی، خاموش شده است و حنجره‌اش دیگر یاری نمی‌کند تا این نوا را سر دهد که: «غمت در نهانخانه دل نشنید.» چرا که دیگر قدرت خواندن ندارد.
+خواننده نوایی معروف خراسان این‌روزها در خانه استراحت می‌کند