خلاقیت در روش تمرین پیانو

01مرداد
برگزاری کارگاه آموزشی “خلاقیت در روش تمرین پیانو” استاد پورتراب

برگزاری کارگاه آموزشی “خلاقیت در روش تمرین پیانو” استاد پورتراب

کارگاه آموزشی یک روزه استاد اقدس پورتراب با موضوع "خلاقیت در روش تمرین پیانو" در تالار دهلوی برگزار می شود.