خشایار جهانگیری تهرانی

12آذر
از موسیقی ایرانیان دانلود کنید

از موسیقی ایرانیان دانلود کنید

دموی آلبوم موسیقی «پرسه بزن» به خوانندگی خشایار جهانگیری تهرانی منتشر شد، در ادامه از موسیقی ایرانیان دانلود کنید

11آذر
به خوانندگی خشایار جهانگیری

به خوانندگی خشایار جهانگیری

آلبوم موسیقی «پرسه بزن» به خوانندگی خشایار جهانگیری تهرانی اوایل دی ماه سال جاری منتشر می شود.