خشایار جهانگیری تهرانی

۱۲آذر
از موسیقی ایرانیان دانلود کنید

از موسیقی ایرانیان دانلود کنید

دموی آلبوم موسیقی «پرسه بزن» به خوانندگی خشایار جهانگیری تهرانی منتشر شد، در ادامه از موسیقی ایرانیان دانلود کنید

۱۱آذر
به خوانندگی خشایار جهانگیری

به خوانندگی خشایار جهانگیری

آلبوم موسیقی «پرسه بزن» به خوانندگی خشایار جهانگیری تهرانی اوایل دی ماه سال جاری منتشر می شود.