خشایار جهانگیری

30آذر
گفتگوی مفصل با خواننده آلبوم «پرسه بزن»

گفتگوی مفصل با خواننده آلبوم «پرسه بزن»

خشایار جهانگیری یکی از خواننده های جدید نسل امروز است که با نگاهی متفاوت به موسیقی پاپ، آلبوم موسیقی را با نام «پرسه بزن» در شرایطی در روزهای آتی منتشر می کند که حدودا سه سال، زمان برای مراحل ضبط و انتشار آن صرف کرده است، مصاحبه ما با وی را در ادامه بخوانید