خسرو آواز

10آبان
چند خاطره شیرین از همکلاسی محمدرضا شجریان
یادداشتی از تهمورس شاهرخی

چند خاطره شیرین از همکلاسی محمدرضا شجریان

استاد تهمورس، از شاگردان اساتید فقیدی چون محمود کریمی و ادیب خوانساری، یادداشتی را به یاد خسرو آواز ایران استاد محمدرضا شجریان، در اختیار ما قرار داده است.