خاکسپاری آیدین الفت

۱۶مرداد
آیدین الفت فردا در قطعه هنرمندان آرام می‌گیرد
یکشنبه هفدهم مرداد

آیدین الفت فردا در قطعه هنرمندان آرام می‌گیرد

پیکر زنده‌یاد آیدین الفت فردا یکشنبه ۱۷ مردادماه به خانه ابدی بدرقه می‌شود.