خانه پدری

07آبان

معیارهای دوگانه منع نمایش خشونت در سینما و تلویزیون فقط در یک روز

معیارهای دوگانه منع نمایش خشونت در سینما و تلویزیون فقط در یک روز

02آبان

درخواست پرویز پرستویی از رییس سازمان سینمایی

درخواست پرویز پرستویی از رییس سازمان سینمایی