خانه موسیقی فراخوان داد

13شهریور
اجرای زنده برای گروه های جوان

اجرای زنده برای گروه های جوان

خانه موسیقی ایران با هدف حمایت از اجرای زنده گروه ها و هنرمندان مستعد و جوان سبک های مختلف موسیقی فراخوانی را منتشر کرد.