خانه تسنیم

۱۱دی
سلسله نشست های راهبردی موسیقی در دامغان برگزار می شود

سلسله نشست های راهبردی موسیقی در دامغان برگزار می شود

سلسله نشست های راهبردی موسیقی با حضور منتقدان، جامعه شناسان و فعالان فرهنگ و هنر و موسیقی، از دوازدهم دی ماه سال جاری در خانه تسنیم (سرای فرهنگ) شهر دامغان برگزار می شود.