خالق سرود جمهوری اسلامی ایران

20فروردین
هشدار خالق سرود جمهوری اسلامی ایران
دیدار معاون هنری وزیر ارشاد با حسن ریاحی

هشدار خالق سرود جمهوری اسلامی ایران

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت با حسن ریاحی دیدار کردند.