خالق سرود جمهوری اسلامی ایران

۲۰فروردین
هشدار خالق سرود جمهوری اسلامی ایران
دیدار معاون هنری وزیر ارشاد با حسن ریاحی

هشدار خالق سرود جمهوری اسلامی ایران

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت با حسن ریاحی دیدار کردند.