حوزه علمیه

۱۳اسفند

واعظ و منبری معروف تهران درگذشت

واعظ و منبری معروف تهران درگذشت

۰۸اسفند

استاد سیدهادی خسروشاهی به دلیل بیماری کرونا درگذشت

استاد سیدهادی خسروشاهی به دلیل بیماری کرونا درگذشت