حوادث شهری

۲۶فروردین

دوبلور سرشناس به همراه سه نفر از همکارانش، حین کار در یک استودیو جان باخت

دوبلور سرشناس به همراه سه نفر از همکارانش، حین کار در یک استودیو جان باخت

۲۲آذر

عکسی که فاطمه گودرزی از بیمارستان در اینستاگرام گذاشت

عکسی که فاطمه گودرزی از بیمارستان در اینستاگرام گذاشت

۲۱آذر

سانحه هنگام فیلمبرداری فاطمه گودرزی را راهی بیمارستان کرد

سانحه هنگام فیلمبرداری فاطمه گودرزی را راهی بیمارستان کرد