حمید سعید

09شهریور
«حمید سعید» درگذشت
هنرمند با سابقه هرمزگانی

«حمید سعید» درگذشت

حمید سعید هنرمند چیره دست هرمزگانی بامداد امروز درگذشت تا شاهد از دست دادن یکی دیگر از هنرمندان هرمزگانی در سایه بی توجهی ها باشیم.