حمید خندان

۰۳تیر

کنسرت بزرگ نیما مسیحا و حمید خندان

نیما مسیحا و حمید خندان در سالن اریکه ایرانیان به اجرای جدیدترین آثار خود می‌پردازند.