حقوق و دستمزد

۱۱دی

معاون سیما درباره دستمزدهای نجومی مجریان توضیح داد

معاون سیما درباره دستمزدهای نجومی مجریان توضیح داد

۱۵مرداد

چرا برای بازیگران سقف دستمزد تعیین نمی‌شود؟

چرا برای بازیگران سقف دستمزد تعیین نمی‌شود؟

۰۸مرداد

بازیگر پایتخت به شوخی: برای هر فیلم ۵ میلیارد و نیم می‌گیرم!

بازیگر پایتخت به شوخی: برای هر فیلم ۵ میلیارد و نیم می‌گیرم!