حقوق و دستمزد

11دی

معاون سیما درباره دستمزدهای نجومی مجریان توضیح داد

معاون سیما درباره دستمزدهای نجومی مجریان توضیح داد

15مرداد

چرا برای بازیگران سقف دستمزد تعیین نمی‌شود؟

چرا برای بازیگران سقف دستمزد تعیین نمی‌شود؟

08مرداد

بازیگر پایتخت به شوخی: برای هر فیلم ۵ میلیارد و نیم می‌گیرم!

بازیگر پایتخت به شوخی: برای هر فیلم ۵ میلیارد و نیم می‌گیرم!